GDAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA
WYKAZ CZASOPISM
PSIR
BIBLIOGRAFIA POMORZA
GDAŃSKIEGO I ŚRODKOWEGO
MultiOpac POMORZA
SŁOWNIK PISARZY WYBRZEŻA
JOSEPH CONRAD BIBLIOGRAFIA
WYKAZ ARCHIW. CZASOPISM
 

Na skróty
 
 
A | A  
JOSEPH CONRAD-KORZENIOWSKI BIBLIOGRAFIA ZA LATA 2007-2012

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych w Polsce

 

2007

 

1. [ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka]: Conrad w kręgu polityki // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad, s. 5

 

2. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Gustaw Herling-Grudziński as a Reader of Conrad // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 181–193

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

3. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: A signpost for travels with Conrad (…) // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 213–215 

Rec. książki: The Cambridge Introduction to Joseph Conrad / John G. Peters. – Cambridge, CUP, 2006, 146 s. 

 

4. AUGUSTYNIAK Piotr: Jaki tam z Jima lord // Przegląd Polityczny. – Nr 85/86 (2007), s. 42–45 

 

5. AUGUSTYNIAK Piotr: Jim akwizytor // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski, s. 3–5

Dot. „Lorda Jima”.

 

6. BARTNIK Ryszard: Human decency questioned : Conradian legacy mirrored in twentieth-century English literature // Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia. – Nr 1 (2007), s. 111–119

 

7. BOŻEK Monika: Twarz wykluczonych // Teatr. – 2007, nr 10, s. 29–30

Przedstawienie Teatru Biuro Podróży „H of D (Apartheid)” wg Josepha Conrada w reż. Pawła Szkotaka pokazane na festiwalu „Watch This Space” w Londynie. 

 

8. BRANNY Grażyna: “Lost in translation”: collective memory and Conrad as a reader // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 141–148 

Materiały z konferencji "The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied", Kraków. 

 

9. BUSZA Andrzej: Polskie opowiadanie Josepha Conrada // Fraza. – R. 16 [17] (2007), nr 4, s. 48–49 

Dot. opowiadania „Książę Roman”.

 

10. CICHOŃ Anna: Western colonial projects in “Heart of Darkness” and “Dusklands” // Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia. – Nr 45 (2007), s. 33–46

Dot. m.in. „Jądra ciemności”.

 

11. COLLITS Terry: Conrad in the time of globalization: a Latin American “Nostromo”? // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 165–180

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

12. CONRADOWSKA sesja i turniej // Akademicki Kurier Morski (Gdynia). – 2007, nr 37, s. 24

Sprawozdanie z uroczystej sesji zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku oraz Akademię Morską w Gdyni z okazji 150 rocznicy urodzin J. Conrada i 87-lecia polskiego szkolnictwa morskiego; 15.06.2007, Gdynia.

 

13. DĄBROWSKA Danuta: Conrad – emigracja zdolności? // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 43–48 

 

14. FACHARD Alexandre: The critical reception of "Within the Tides" // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 115–130 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

Dot. opowiadania “Wśród prądów”. 

 

15. FILIPCZUK Michał: Amy Foster // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s.1

Uwagi tłumacza nowego przekładu „Amy Foster” J. Conrada.

 

16. FOTHERGILL Anthony: Reading Conrad: melancholy in the shadow of the swastika // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 149–164 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

17. GONDOWICZ Jan: Smak człowieka. – Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty. – R. 61 (2007), nr 3/4,  s. 121–123 

Dot. „Jądra ciemności”.

 

18. HYLA Wojciech: Porywali białogłowy, śpiewali szanty // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 8

Na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Krakowie „Shanties 2007” jeden z koncertów poświęcono J. Conradowi.

 

19. JAJKOWSKA Beata: Duch Conrada nad żaglowcem // Polska Dziennik Bałtycki. – 2007, nr 247, s. 23

Dot. przedstawienia „Lord Jim – proces”, które odbyło się na „Darze Pomorza” w Gdyni.

 

20. JAJKOWSKA Beata: Gwiazdy rozbłysną na festiwalu Conrada // Polska Dziennik Bałtycki. – 2007, nr 271, s. 25

Dot. Festiwalu Josepha Conrada.

 

21. JAJKOWSKA Beata: Lord Jim na dwóch aktorów // Polska Dziennik Bałtycki. – 2007, nr 243, s. 28

Dot. przedstawienia „Lord Jim – proces”.

 

22. JAJKOWSKA Beata: Najważniejsze jest to, co można wyczytać między wierszami // Polska Dziennik Bałtycki. – 2007, nr 291, s. 25

Dot. Festiwalu Josepha Conrada.

 

23. JARNIEWICZ Jerzy: Mgliste aureole Conrada i Coetzee'ego  // Znak. – R. 59 (2007), nr 12, s. 74–85 

Dot. m.in. „Jądra ciemności”.

 

24. JAROSZYŃSKI Piotr: Józef Conrad – szlacheckie korzenie // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2007, nr 84 (10.04), s. 13

 

25. JERZYNEK Marcin: Oddychaliśmy morzem Jima : o obchodach Roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Zielonej Górze // Pro Libris. – 2007, nr 4, s. 93–94

 

26. JĘDRZEJKO Paweł

Mellville i Conrad w przestrzeni literatury światowej // Po wachcie (Kielce). – 2007, nr 2, s. 6

 

27. JOSEPH Conrad i „ciemności” Afryki Środkowej : zbeletryzowane świadectwo o Kongu czy bajka końca wieku? / Silvère Monod, Elikia M'Bokolo, Georges Balandier, Pierre Halen, Jean Omasombo-Tschonda, Catherine Coquery-Vidrovitch ; tł. Joanna Pawelczyk // Konteksty. – R. 61 (2007), nr 3/4, s. 113–120

Dyskusja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji „Konstrukcja spojrzenia: Polska – Europa – Afryka” w Paryżu.

 

28. KAJUT Marianna: Jak maryniści widzą morze (na podstawie twórczości Karola Olgierda Borchardta oraz Josepha Conrada) // Nautologia. – R. 42, nr 144 (2007), s. 180–183 

 

29. KAJUT Marianna: Okręt w twórczości Karola Olgierda Borchardta oraz w wybranych powieściach Josepha Conrada // Nautologia. – R. 42, nr 144 (2007), s. 176–180 

 

30. KOC Barbara: Lord Jim wśród ludu Bugisów // Literatura Ludowa. – R. 51 (2007), nr 3, s. 49–54 

 

31. KOC Barbara: Słowacki w noweli Conrada „Il Conde” // Ruch Literacki. – R. 48 (2007), z. 4/5, s. 499–504

 

321. KOMAR Michał: Przyjdzie wiosna i bałwany się roztopią / rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński // Trybuna (Wyd. 3). – 2007, nr 215 (14.09), s. 11–12

Fragm. wywiadu dot. J. Conrada.

 

33. KOPKOWSKI Rafał: Conrad wobec polskiego dziedzictwa // Przegląd Humanistyczny. – R. 51 (2007), nr 4, s. 1–19

 

34. KOSIOROWSKI Zbigniew: Odczytane z gestów // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 60–63 

Dot. „Szaleństwa Almayera”. 

 

35. KRECZMER Anna: Wolność jak chleb [wypowiedź] / not. [Bartosz Marzec] m.b. // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad Konrad Korzeniowski, s. 6

Wypowiedź współorganizatorki sesji Conradowskiej w Warszawie.

 

36. KUC Monika: [Sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego obchodzi cały świat // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 8

 

37. KUJAWSKA-LIS Ewa: Into the heart of matters – in search of the finality of the translation process // Acta Neophilologica. – [T.] 9 (2007), s. 31–43

Dot. przekładów polskich „Jądra ciemności”.

 

38. LISOWSKI Józef: Książka na 150. rocznicę urodzin Conrada // Akademicki Kurier Morski (Gdynia). – 2007, nr 36, s. 35

Przedruk przedmowy rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego do poszerzonego i na nowo opracowanego przez Pawła Dzianisza i Ewę Ostrowską zbioru aforyzmów morskich pt. Conrad o morzu. – Gdynia, 2007, wydanego z okazji Roku Conradowskiego.

 

39. LOTHE Jakob: From narrator to narratee and from author to reader: Conrad and his audience  // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 15–29

Materiały z konferencji "The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied", Kraków. 

 

40. LUYAT Anne: Always a Stranger: Joseph Conrad and detachment // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 41–51 

Materiały z konferencji "The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied", Kraków. 

 

41. ŁOZOWSKA Renata Katarzyna: Wokół Conrada postkolonialnie // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 24–33 

Dot. „Jądro ciemności” i tematu kolonializmu w literaturze.

 

42. MADEJSKI Jerzy: „Jak gdyby niepotrzebny” : Conrad w krytyce współczesnej (i nie tylko) // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 51–59 

 

43. MAISONNAT Claude: The returns of the reader in “An Outcast of the Islands” // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 67–79 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

Dot. powieści “Wyrzutek”.

 

44. MAKAREWICZ Irena: Conrad w kręgu polityki – oczami Sándora Máraiego : listy do redakcji // Rzeczpospolita. – 2007, nr 280 (30.11), s.19

List czytelniczki nawiązujący do dodatku Joseph Conrad  (Rzeczpospolita nr 276) prezentujący uwagi węgierskiego pisarza Sándora Máraiego dot. postrzegania Rosji przez  J. Conrada w powieści „W oczach Zachodu” i przez Lwa Trockiego („Zdradzona rewolucja”, 1937).

 

45. MARZEC Bartosz: Brytyjczyk z polską duszą : rozpoczął się Rok Conrada // Rzeczpospolita. – 2007, nr 51 (1.03), s. 10

Relacja z uroczystej inauguracji na Zamku Królewskim w Warszawie obchodów Roku Conrada pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michała K. Ujazdowskiego; wykład wprowadzający wygłosił prof. Zdzisław Najder.

 

46. MARZEC Bartosz: Literatura aktualna jak nigdy // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Warszawa

Dot. otwarcia 28.02 wystawy „Conrad. Między morzem i lądem” w Muzeum Literatury w Warszawie, rozpoczynającej Rok Conradowski.

 

47. MASŁOŃ Krzysztof: Pisz na Berdyczów! : Joseph Conrad pisarz angielski, polski i… ukraiński // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 7

 

48. MASŁOWSKI Michał: The Evil of Modernity: Joseph Conrad's “Heart of Darkness” and Francis Ford Coppola's “Apocalypse Now” / tł. Ewa Kowal // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 195–211 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

Dot. „Jądra ciemności” i filmu  F.F. Coppoli „Czas Apokalipsy”.

 

49. MOCZYDŁOWSKI Łukasz Marek: Stalowa smuga cienia // Arcana. – 2007, nr 6, s. 214–219 

Dot. „Smugi cienia” oraz utworów: Jünger Ernst, W stalowych burzach i Remarque Erich Maria, Na Zachodzie bez zmian.

 

50. [MONETY] – Joseph Conrad Konrad Korzeniowski // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad Konrad Korzeniowski, s. [1], 8

 

51. MORAWSKA Joanna: Prawdy morza, prawdy życia // Po wachcie (Kielce). – 2007, nr 2, s. 7–9

 

52. MORAWSKA Joanna: Prawdy morza‚ prawdy życia // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad, s. 7

 

53. MORAWSKI Ignacy: Conrad o złym imieniu // Rzeczpospolita. – 2007, nr 265 (15.11), dod. Ekonomia, s. B8

Błędy w pisowni imienia i nazwiska J. Conrada przyczyną wstrzymania przez Narodowy Bank Polski emisji monet z wizerunkiem pisarza.

 

54. MUSIELAK Aleksandra: Potrzebne nowe przekłady [wypowiedź] / not. [Bartosz Marzec] b.m. // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski

Wypowiedź współorganizatorki krajowych sesji Conradowskich.

 

55. NAJDER Zdzisław: Conrad nasz współczesny / rozm. przepr. Andrzej Berna // Nowe Książki. – 2007, nr 8, s. 4–7 

 

56. NAJDER Zdzisław: Dla kogo pisał? // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad, s. 1, 3

 

57. NAJDER Zdzisław: Europa XX wieku w oczach Conrada // Przegląd Polityczny. – Nr 85/86 (2007), s. 37–40

 

58. NAJDER Zdzisław: For whom did Conrad write? // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 7–14 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

59. NAJDER Zdzisław: Jak się nazywał Joseph Conrad? // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski, s. [1]

 

60. NAJDER Zdzisław: Joseph Conrad a jego rodacy // Po wachcie (Kielce). – 2007, nr 2, s. 1–3

 

61. NAJDER Zdzisław: Joseph Conrad-Korzeniowski: syn polskich patriotów, człowiek trzech kultur, wielki pisarz angielski i Europejczyk // Lithuania. – 2007, nr 1/2, s. 178–180 

 

62. NAJDER Zdzisław: Literatura przełamująca samotność [wypowiedź] / not. Bartosz Marzec // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski, s. 6

 

63. NAJDER Zdzisław: Pisarz – rodak // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 1–3

 

64. NAJDER Zdzisław: Samotność Conrada // Zeszyty Karmelitańskie. – 2007, nr 4, s. 137–140 

 

65. NAJDER Zdzisław: Syn zesłańca // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad Konrad. Korzeniowski, s. 8

 

66. NAJDER Zdzisław: Trzeźwy moralista : idee polityczne w twórczości Josepha Conrada // Dziennik. – 2007, nr 287, dod. Europa, nr 49 (8.12), s. 14–15

 

67. NAWARECKI Aleksander: Na tropach innego. O „Spotkaniach z Innym” Aleksandra Fiuta // Wielogłos (Kraków). – 2007, nr 2, s. 125–129

 

68. NOWICKA Justyna: Dlaczego w Polsce nie czytamy Conrada : krakowska dyskusja badaczy  // Rzeczpospolita. – 2007, nr 226 (27.09), s. 10

Międzynarodowa sesja „Recepcja Conrada: czytelnicy rzeczywiści i implikowani” zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Conradowskie,  pod przewodnictwem Z. Najdera, z udziałem naukowców z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Australii i Polski.

 

69. NOWICKA Justyna: Pisarz‚ który z czytelnika chce zrobić współtwórcę // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad, s. 7

Dot. sesji „Recepcja Conrada: czytelnicy rzeczywiści i implikowani”.

 

70. OLESZCZYK Michał: Pouczająca klęska : o kłopotach z adaptowaniem dzieł Josepha Conrada // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. VII

 

71. OTREMBA Ewa: Pamiątki Conradowskie w zbiorach Sali Tradycji / Ewa Otremba, przy współpracy Martyny Ocalewicz // Akademicki Kurier Morski (Gdynia). – 2007, nr 37, s. 23–24

Historia przechowywanych w zbiorach muzealnych Akademii Morskiej w Gdyni szczątków wraku „Otago” oraz dzieje samego żaglowca dowodzonego przez J. Conrada. Prezentacja medalu wybitego przez AM z okazji 150-lecia urodzin J. Conrada.

 

72. PACCAUD-HUGUET Josiane: “Those broken phrases”: the Conradian voice effect // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 53–66 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

73. PACUKIEWICZ Marek: Conrad and Malinowski: the predicament of culture and the anthropological discourse // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 131–139 

Materiały z konferencji "The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied", Kraków. 

 

74. PACUKIEWICZ Marek: Śmietnisko postępu. Wyobraźnia antropologiczna pisarza // Rzeczpospolita. – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski, s. 2

 

75. PARTEKA Witold: Conrad o morzu: wybór myśli // Echo Morza. – 2007, nr 15, s. 116–117

Rec. książki: Conrad o morzu  / wybór i oprac. Paweł Dzianisz, Ewa Ostrowska. – Gdynia, 2007.

 

76. PODWÓJNY jubileusz : święto szkoły 2007 // Akademicki Kurier Morski (Gdynia). – 2007, nr 36, s. 36

Program uroczystych obchodów 150-lecia urodzin J. Conrada i 87-lecia polskiego szkolnictwa morskiego, zorganizowanych w dn. 15.06 przez Akademię Morską w Gdyni. M.in. „wodowanie” książki „Conrad o morzu”, wykład dr Wandy Perczak pt. „Conrad jako żeglarz”, inscenizacja jednoaktówki J. Conrada „Jutro” w wykonaniu uczniów VI LO w Gdańsku, zakończenie Turnieju Conradowskiego.

 

77. THE PRESENT [Obecność] [nota] // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad

O projekcie Christine Meisner, zainspirowanym „Jadrem ciemności”. Autorka, zajmująca się kolonialną i postkolonialną historią krajów afrykańskich, zbierała materiały m.in. w Kongo. Powstał film wideo i wystawa.

 

78. RATAJCZAK Wiesław: Kresy Conrada // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 48 (2007), s. 217–227 

Materiały z międzynarodowej konferencji „Kresy – dekonstrukcja”, Poznań. 

 

79. RĄCZKOWSKI Bohdan: Rok Josepha Conrada Korzeniowskiego // Wspólnota Polska. – 2007, nr 4, s. 48–49

 

80. ROMANIUK Radosław: W zwierciadle Conrada // Nowe Książki. – 2007, nr 8, s. 8–9 

Zawiera rec. książek: Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego : dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia. T. 2. / pod red. Zdzisława Najdera i Joanny Skolik. – Lublin, 2006 ; Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego. T. 1–2 / Zdzisław Najder. – Wyd. 3. – Lublin, 2006. 

 

81. RZECZPOSPOLITA  (Warszawa). – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, oprac. Józef Maria Ruszar, Krzysztof Ziewiec, s. 1–8, I–VI

Zawiera: s. 1–3: NAJDER Zdzisław: Pisarz – rodak ; s. I–VI: CONRAD Joseph: Amy Foster / tłum. Michał Filipczuk ; s. 4:  RZEMEK Julia: Nieracjonalne wybory Josepha Conrada ; s. 5: ZDRADA Jerzy: Pomiędzy szyderstwem a rozpaczą ; s. VII: OLESZCZYK Michał: Pouczająca klęska ; s. 8: KUC Monika: 150. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego obchodzi cały świat ; s. 8: HYLA Wojciech: Porywali białogłowy, śpiewali szanty.

 

82. RZECZPOSPOLITA  (Warszawa). – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad / oprac. Józef Maria Ruszar, Krzysztof Ziewiec, s. 1–8

Zawiera: s. 1–3: NAJDER Zdzisław: Dla kogo pisał? ; s. 4: ZABIEROWSKI Stefan: Polski szlachcic maczany w angielskiej smole ; s. 5: [Adamowicz-Pośpiech Agnieszka]: Conrad w kręgu polityki ; s. 6: „The Present” [Obecność] ; s. 7: NOWICKA Justyna: Pisarz‚ który z czytelnika chce zrobić współtwórcę ; s. 7: MORAWSKA Joanna: Prawdy morza‚ prawdy życia ; s. 8: 150. rocznica urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego : program : Zielona Góra, Warszawa, Gdynia, Gdańsk, Lublin, Kielce, Kraków, PR II.

 

83. RZECZPOSPOLITA  (Warszawa). – 2007, nr 296 (19.12), dod. Joseph Conrad. Konrad Korzeniowski

Zawiera: s. 1: NAJDER Zdzisław: Jak się nazywał Joseph Conrad? ;  s. 1, 8 [MONETY] Joseph Conrad Konrad Korzeniowski ; s. 2: PACUKIEWICZ Marek : Śmietnisko postępu. Wyobraźnia antropologiczna pisarza ; s. 3: AUGUSTYNIAK Piotr: Jim akwizytor ;  s. 4–5: WYPISY polityczne z Conrada: człowiek bez prawa i wiary ;  s. 6: KRECZMER Anna: Wolność jak chleb [wypowiedź] ; s. 6: NAJDER Zdzisław: Literatura przełamująca samotność [wypowiedź] ;  s. 7: ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Conrad czy Konrad, czyli o polskim zapleczu angielskiego pisarza ; MUSIELAK Aleksandra: Potrzebne nowe przekłady ; s. 8: NAJDER Zdzisław: Syn zesłańca.

 

84. RZEMEK Julia: Nieracjonalne wybory Josepha Conrada : nowe media i stare fotografie przypomną historię autora „Jądra ciemności” // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 4

Dot. wystawy „Joseph Conrad. Między lądem a morzem” w Muzeum Literatury w Warszawie.

 

85. RZEMEK Julia: Zło rządzi światem // Rzeczpospolita. – 2007, nr 22, dod. Warszawski Informator Rzeczpospolitej

Refleksje Krzysztofa Wierzbiańskiego, reżysera widowiska adresowanego głównie do młodzieży szkolnej pt. „Jądro ciemności” (Teatr na Woli w Warszawie), nt. trudności adaptacji Conrada – niewspółczesny język i narracja, mimo aktualności przesłania.

 

86. SCHMID Ulrich M.: Conrad jak Konrad : polska choroba. – Tł. z niem. // Forum. – 2007, nr 44, s. 54–57

 

87. SIEKIERA Rafał: Odległe echo czy odrodzenie? : „Jądro ciemności” Josepha Conrada a „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli // Fraza. – R. 16 [17] (2007), nr 4, s. 70–84 

Dot. „Jądra ciemności” i filmu  F.F. Coppoli „Czas Apokalipsy”.

 

88. SIENKIEWICZ Bartłomiej: Maszty w salonie : Conrad, nasz współczesny // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 49 (7.12), s. 36–37

 

89. SIMMONS Allan H.: Conrad among the critics: the early reviews // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 81–95 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

90. SKWARA Marta: „Dzikusy” i my – teatr zwany kulturą : Conrad, Malinowski, Witkacy // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 5–23 

 

91. STANISŁAWSKA Olga: Na skrzyżowaniu spojrzeń : Polska – Europa – Afryka // Konteksty. – R. 61 (2007), nr 3/4, s. 111 

 

92. STAROSTA Anita: Conrad's “Author's Notes”: Between Text and Reader // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 31–40 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

93. TARNAWSKI Wit: Słowo wstępne // Fraza. – R. 16 [17] (2007), nr 4, s. 50–52 

Dot. opowiadania „Książę Roman”.

 

94. TARNAWSKI Wit: Zwierciadło Conrada // Przegląd Polityczny. – Nr 85/86 (2007), s. 40–41 

Fragm. książki. 

 

95. WATTS Cedric: “Nostromo” in “T.P.'s Weekly” // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 3 (2007), s. 97–113 

Materiały z konferencji “The reception of the work of Joseph Conrad – readers real and implied”, Kraków. 

 

96. WOJCIECHOWSKI Piotr: Moc Conradowskiej utopii : w 150. rocznicę urodzin pisarza // Znak. – R. 59 (2007), nr 7/8, s. 82–89 

 

97. WOJCIECHOWSKI Piotr: Prorocy moich pustyń // Więź. – R. 50 (2007), nr 7, s. 65–68 

 

98. YEARBOOK of Conrad Studies. – Vol. 3 (2007), editor Jolanta Dudek, Jagiellonian University Press and the Joseph Conrad Society (Poland), Cracow 2008, 219 s.

Proceedings of the Joseph Conrad Conference held at the Jagiellonian University from 23rd to 25th September 2007 to commemorate the 150th anniversary of the writer's birth "The reception of the work of Joseph Conrad - readers real and implied

Zawiera: s. 7–14: NAJDER Zdzisław: For whom did Conrad write? ; s. 15–29: LOTHE Jakob: From narrator to narratee and from author to reader: Conrad and his audience ; s. 31–40: STAROSTA Anita: Conrad's “Author's Notes”: Between Text and Reader ; s. 41–51: LUYAT Anne: Always a Stranger: Joseph Conrad and detachment ; s. 53–66:  PACCAUD-HUGUET Josiane: “Those broken phrases”: the Conradian voice effect ; s. 67–79: MAISONNAT Claude: The returns of the reader in “An Outcast of the Islands” ; s. 81–95: SIMMONS Allan H.: Conrad among the critics: the early reviews ; s. 97–113: WATTS Cedric: "Nostromo" in "T.P.'s Weekly" ; s. 115–130: FACHARD Alexandre: The critical reception of "Within the Tides" ; s. 131–139: PACUKIEWICZ Marek: Conrad and Malinowski: the predicament of culture and the anthropological discourse; s. 141–148: BRANNY Grażyna: “Lost in translation”: collective memory and Conrad as a reader ; s. 149–164: FOTHERGILL Anthony: Reading Conrad: melancholy in the shadow of the swastika ; s. 165–180: COLLITS Terry: Conrad in the time of globalization: a Latin American “Nostromo”? ; s. 181–193: ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Gustaw Herling-Grudziński as a Reader of Conrad ; s. 195–211: MASLOWSKI Michel: The Evil of Modernity: Joseph Conrad's “Heart of Darkness” and Francis Ford Coppola's “Apocalypse Now” ; s. 213–215: ADAMOWICZ-POŚPIECH AGNIESZKA: A signpost for travels with Conrad: John G. Peters “The Cambridge Introduction To Joseph Conrad” (2006) ; s. 217–219: NOTES on Contributors.

 

99. ZABIEROWSKI Stefan: Polski szlachcic maczany w angielskiej smole // Rzeczpospolita. – 2007, nr 276 (26.11), dod. Joseph Conrad, s. 4

 

100. ZABIEROWSKI Stefan: Szlacheckie dziedzictwo Conrada // Śląsk. – R. 13 (2007), nr 11, s. 50–54

 

101. ZAJKOWSKA Joanna: Jądro ciemności // Cogito. – 2007, nr 1, s. 72–73

 

102. ZAWISZEWSKA Agata: Conrad i liberalizm // Pogranicza. – 2007, nr 6, s. 34–42 

 

103. ZDRADA Jerzy: Pomiędzy szyderstwem a rozpaczą : Apollo Korzeniowski : pióro było instrumentem walki w czasie, gdy inne formy były niedostępne // Rzeczpospolita. – 2007, nr 50 (28.02), dod. Joseph Conrad, s. 5–6

Dot. Apolla Korzeniowskiego, ojca J. Conrada.

 

104. ŻEROMSKI Stefan: Joseph Conrad – autor rodak // Po wachcie (Kielce). – 2007, nr 2, s. 4–5

 

2008

 

105. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: [Dwa tysiące siódmy] 2007 – rok Josepha Conrada: podsumowanie // Ruch Literacki. – R. 49 (2008), z. 4/5, s. 561–563

 

106. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Letters and books in Conrad's "Typhoon" – or on writing and (mis–)reading // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 119–132 

 

107. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Listy i książki czyli o pisaniu i (nie)czytaniu w „tajfunie” Josepha Conrada // Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu. Z. 5 (2008), s. 45–59

 

108. ADAMOWICZ–POŚPIECH Agnieszka: Review of „The Sea of Discourses” in Conrad Text’s : Marek Pacukiewicz. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Kraków, Universitas, 2008 // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 167–169

 

109. BOŃCZA-SZABŁOWSKI Jan: Opus Mediów Publicznych // Rzeczpospolita. – 2008, nr 119, s. 21

Nota o nominacji do Nagrody Mediów Publicznych Opus w dziedzinie współczesnej muzyki poważnej dla Lidii Zielińskiej za utwór „Siedem wysp Conrada”.

 

110. BRATKOWSKI Piotr: Prorok i żeglarz // Newsweek Polska. – 2008, nr 3 (15.01), s. 90–91

 

111. CHRUŚCIŃSKI Kazimierz: Związki Josepha Conrada z Francją i jej kulturą // Bałtyckie Studia i Materiały. – 2008, s. 171–182

 

112. CZAJA Dariusz: Monstrualne, arcyludzkie. – Streszcz. w jęz. ang. // Kronos. – 2008, nr 3, s. 181–194 

Na marginesie książki „Jądro ciemności”.

 

113. DROGA Katarzyna: Młoda Europa : epoki w tabelach // Cogito. – 2008, nr 4, s. 103–106

M.in. „Lord Jim” i „Jądro ciemności”.

 

114. DUDEK Jolanta: Review of the “Ideal of Fidelity in Conrad’s Works” by Joanna Skolik, Toruń, Adam Marszałek Publishing House, 2009 // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 171–173

 

115. FABISZAK Jacek: Problemy adaptacji filmowej dzieł literatury: kwestia narracji w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada i „Czasie Apokalipsy” Francisa F. Coppoli // Scripta Neophilologica Posnaniensia. – T. 9 (2008), s. 281–290 

 

116. FRANCZAK Jerzy: Conrad i (post)kolonializm // Twórczość. – R. 64 (2008), nr 8, s. 116–119 

 

117. KAJEWSKI Piotr: Napisać coś jeszcze? // Odra. – R. 48 (2008), nr 3, s. 119–120

 

118. KUJAWSKA-LIS Ewa: Into the heart of matters: in search of the finality of the translation process : a case study of selected key words in the translation(s) of "Heart of Darkness" // Research in Language. – Vol. 6 (2008), s. 197–215 

Dot. polskich przekładów „Jądra ciemności”. 

 

119. KUJAWSKA-LIS Ewa: Translation errors... // The Baltic Philological Forum. – 2008, nr 1, s. 159–176

 

120. MARCZYŃSKI Jacek: Kto ryzykuje, ten zwycięża // Rzeczypospolita. – 2008, nr (5.06), dod. Letni Festiwal Operowy we Wrocławiu, nr 130, s. 5–6

M.in. o wystawienia w ramach Letniego Festiwalu Operowego we Wrocławiu „Jutra” Tadeusza Bairda z librettem Jerzego S. Sity, opartym na opowiadaniu Conrada.

 

121. MARCZYŃSKI Jacek: Lepiej pokazać człowieka, niż bawić się w politykę  // Rzeczpospolita. – 2008, nr 41 (18.02), s. 19

M.in. o operze „Jutro” Tadeusza Bairda, opartej na opowiadaniu J. Conrada, w reż. Eweliny Piotrowiak, wystawionej z okazji festiwalu Musica Polonia Nova we Wrocławiu.

 

122. MARZEC Bartosz: Pisarz na szlakach Conrada // Rzeczpospolita. – 2008, nr 264, s.19

Nota o  zmarłym 9.11 Andrzeju Braunie, conradyście, prezesie Polskiego Klubu Conradowskiego w latach 1975-1993.

 

123. NAJDER Zdzisław: Projekt muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego i jego rodziny w Berdyczowie  // Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. – [Nr] 14 (2008), s. 389–394 

 

124. NOWACKI Dariusz: Wnuk Conrada, brat Leôncia // Newsweek Polska. – 2008, nr 11, s. 106–107

Rec. książki: Punkt równowagi / Andrzej Bobkowski. – Kraków, 2008.

 

125. PALIWODA Paweł: Szafarze trwogi // Rzeczpospolita. – 2008, nr 70 (22–24.03), dod. Plus Minus, nr 12, s. 15

Autor porównuje pojęcie trwogi egzystencjalnej bohaterów „Jądra ciemności” J. Conrada, filmu „Czas apokalipsy” F.F. Coppoli, „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego z zapiskami na ten temat kardynała Josepha Ratzingera.

 

126. PETERS John G.: Mirrors and money: constructing and de–constructing revolution in Mariano Azuela's "Los de abajo" and Joseph Conrad's "Nostromo" // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 133–155 

 

127. POLAK Cezary: Daleko do Conrada // Dziennik. – 2008, nr 278 (28.11), dod. Kultura, s. 21

Rec. książki: Onitsza / Jean-Marie Gustave Le Clézio. – Warszawa, 2008. Wzmianki o Conradzie.

 

128. PRZYBYŁA Wiesław: Traktat o wypaczonej władzy : „Jądro ciemności” Józefa Conrada // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 3, s. 61–69

 

129. PUDEŁKO Brygida: Flaubert and Maupassant... // Studia Slavica. – Vol. 12 (2008), s. 17–27

 

130. PUDEŁKO Brygida: Turgenev, Conrad and James // Studia i Szkice Slawistyczne. – Nr 9 (2008), s. 11–21 

 

131. SKOLIK Joanna: [„Lord Jim” Conrada] // Ruch Literacki. - R. 49 (2008), z. 6, s. 674–677

Rec. książki: "Lord Jim" Conrada : interpretacje / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. – Kraków, 2007.

 

132. SKOLIK Joanna: "Nostromo": when fidelity becomes a trap // Studia i Szkice Slawistyczne. – Nr 9 (2008), s. 23–29 

Dot. m.in. motywu wierności w „Nostromo”. 

 

133. SOKOŁOWSKA Katarzyna: [Beyond the roots – recenzja] // Kwartalnik Neofilologiczny. – R. 55 (2008), z. 2, s. 201–206 

Rec. książki: Beyond the roots : the evolution of Conrad's ideology and art. – Boulder, 2005. 

 

134. SZKOTAK Paweł: Agresja jest w nas / rozm. przepr. Maja Ruszpel // Dziennik. – 2008, nr 98 (25.04), dod. Kultura, s. 73 

Rozmowa z reżyserem przedstawienia "H of D" wg „Jądra ciemności” J. Conrada, teatr uliczny „Biuro Podróży’ (Poznań).

 

135. ŚWIĘCH Jerzy: „Czułem się kiepsko i miałem częste bóle...” : o biografistyce dzisiaj na marginesach biografii Josepha Conrada // Akcent. – R. 29 (2008), nr 4, s. 7–19 

 

136. WISZNIEWSKI Piotr: Stepowy rycerz piewcą potęgi morza // Tygiel Kultury. – 2008, nr 1/3, s. 174–176 

 

137. YEARBOOK of Conrad Studies. – Vol. 4 (2008/2009), ed. Jolanta Dudek, Jagiellonian University Press and the Joseph Conrad Society (Poland), Cracow

Zawiera.: s. 8–101: [Szkice poświęcone Apollo Korzeniowskiemu] ; s. 103–118: ZABIEROWSKI Stefan: Conrad's noble heritage / transl. Ewa Kowal ; s. 119–132: ADAMOWICZ–POŚPIECH Agnieszka: Letters and books in Conrad's "Typhoon" – or on writing and (mis–)reading ; s. 133–155: PETERS John G.: Mirrors and money: constructing and de–constructing revolution in Mariano Azuela's "Los de abajo" and Joseph Conrad's "Nostromo" ; s.: 157–159: ZABIEROWSKI Stefan: In memory of Andrzej Braun / transl. Ewa Kowal ; s. 161–162: ZYCH Grzegorz: Review of “Polskie zaplecze Joseph Conrad-Korzeniowski. Dokumenty […]”/ transl. Ewa Kowal ; s. 163–165: ZYCH Grzegorz: Review of “Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego […] / transl. Ewa Kowal ; s. 167–169: ADAMOWICZ–POŚPIECH Agnieszka: Review of „The Sea of Discourses” In Conrad Text’s : Marek Pacukiewicz. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Kraków, Universiyas, 2008 ; s. 171–173: DUDEK Jolanta: Review of the Ideal of Fidelity in Conrad’s Works by Joanna Skolik, Toruń, Adam Marszałek Publishing House, 2009 ; s. 175–176: Note on Contributors.

 

138. ZABIEROWSKI Stefan: Conrad's noble heritage / transl. Ewa Kowal // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 103–118 

 

139. ZABIEROWSKI Stefan: In memory of Andrzej Braun / transl. Ewa Kowal // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 157–159

 

140. ZABIEROWSKI Stefan: Polskie zaplecze Conrada // Kultura Współczesna. – 2008, nr 3, s. 248–258

Rec. książki: Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego : dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia. T. 1–2 / pod red. Zdzisława Najdera i Joanny Skolik. – Lublin, 2006. 

 

141. ZIEMKIEWICZ Rafał Aleksander: Wygonić Gombrowicza Conradem // Rzeczpospolita. – 2008, nr 251 (25–26.10), s. A14–A15, dod. Plus Minus, nr 42

 

142. ZYCH Grzegorz: Review of “Polskie zaplecze Joseph Conrad-Korzeniowski. Dokumenty […]” / transl. Ewa Kowal  // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 161–162

 

143. ZYCH Grzegorz: Review of “Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego […] / transl. Ewa Kowal // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 4 (2008/2009), s. 163–165

 

 2009

  

144. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: „The Idiots” and „The Secret Agent”: Conrad’s Simple Tales of Women and Their Domestic Drama // Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu.– Z. 6 (2009), s. 19–37

 

145. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: W stronę Conrada // Twórczość. – R. 65 (2009), nr 9, s. 147–149 

 

146. BATEROWICZ Marek: Conrad a Rosja // Gazeta Polska. – 2009, nr 37, s. 21

    

147. BISKUPSKI Krzysztof: Parias czyta Lorda Jima // Kresy. – 2009, nr 3, s. 220–229 

 

148. CEMBRZYŃSKA Krystyna: Uczyć „pod egzamin”? Tak, ale z tekstem // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 78–91

Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zawiera m.in. analizę „Jądra ciemności”. 

 

149. GONTARZ Beata: [„Lord Jim” Conrada] // Kwartalnik Neofilologiczny. – 2009, nr 2, s. 191–194

Rec. książki: „Lord Jim” Conrada : interpretacje / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. – Kraków, 2007.

 

150. JANKOWICZ Grzegorz: Kot o dziewięciu ogonach : historia terroru po Conradzie // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 44, dod., s. 2–3  

Rec. książki: Wytępić całe to bydło / Sven Lindqvist. – Warszawa, 2009.

 

151. KOC Barbara: Rozważania o powieści Josepha Conrada pt. „Chance”. – Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Humanistyczny. – R. 53 (2009), nr 5/6, s. 135–142

 

152. KOPKOWSK Rafał: Stereotyp Rosji w twórczości Josepha Conrada // Ruch Literacki. – R. 50 (2009), z. 2, s. 155–170 

 

153. KOWALCZUK Urszula: Etyka wykluczenia : Brzozowski i Conrad // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 2, s. 159–181 

 

154. MARKOWSKI Michał Paweł: Pośród niepojętego : portret patrona // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 23 (5.06), dod. Festiwal Conrada, nr 01, s. 7–11

 

155. MARZEC Bartosz: Conrad, wielki zapomniany // Rzeczpospolita. – 2009, nr 252 (27.10), s. A18

Nt. książki: Joseph Conrad / John Henry Stape. – Warszawa, 2009. Zawiera wypowiedzi Z. Najdera.

 

156. MARZEC Bartosz: Nowe lustro dla lorda Jima // Rzeczpospolita. – 2009, nr 302 (28.12), s. 17

Dot. nowego, poprawionego  przekładu Michała Kłobukowskiego.  Autor artykułu przypomina również i ocenia pozostałe polskie tłumaczenia „Lorda Jima”: Emilii Węsławskiej (1904) oraz  Anieli Zagórskiej i Michała Filipczuka (2003).

 

157. MASŁOWSKI Michał: Zło nowoczesności: „Jądro ciemności” Józefa Conrada „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli // Przegląd Humanistyczny. – R. 53 (2009), nr 1, s. 15–29 

 

158. MITOSEK Zofia: Kolonizator Charles Marlow, czyli „ironiczna konieczność”. – Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. – 2009, nr 1/2, s. 277–289 

 

159. NAJDER Zdzisław: Konrad Korzeniowski wraca do domu : przypadki Josepha Conrada // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 4 (23.01), s. 22–23

 

160. PAŁKIEWICZ Jacek: Sarawak Josepha Conrada // Przegląd. – 2009, nr 2, s. 56–57

 

161. ROSIAK Dariusz: Pod wulkanem // Rzeczpospolita. – 2009, nr 137 (13–14.06), s. 18, Plus Minus, nr 23

W reportażu o współczesnym Kongo fragment dot. „Jadra ciemności”.

 

162. VOGEL Daniel: Conrad a kolonializm : kontrowersje wokół „Jądra ciemności” // Zbliżenia Interkulturowe. – [T.] 6 (2009), s. 89–95 

 

163. WIECZERSKA Janina: Łysiak i Conrad. – (Regał podręczny) // Dziennik Bałtycki. – 2009, nr 49, s. 26, dod. Rejsy, nr 72

Niewielki fragment felietonu dot. „Tajnego agenta” i  „W oczach Zachodu”.

 

164. ZABIEROWSKI Stefan: O Conradzie i Piłsudskim // Teksty Drugie. – 2009, nr 3, s. 33–46

 

2010

 

165. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Językowe zmagania z żywiołem (języka) czyli o przekładzie żargonów i dialektów w „Tajfunie” Josepha Conrada // Zbliżenia Interkulturowe. – [T.] 7 (2010), s. 44–53 

 

166. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Przekład wewnątrztekstowych nawiązań na podstawie tłumaczeń „Smugi cienia” Josepha Conrada // Ruch Literacki. – R. 51 (2010), z. 6, s. 539–553 

 

167. IMPEROWICZ-JURCZAK Małgorzata: Afryka Conrada i Le Clézia // Polonistyka. – 2010, nr 7, s. 53–56

Dot. utworów: J. Conrad „Jądro ciemności” i Jean-Marie Gustave Le Clézio „Onitsza”.

 

168. KOC Barbara: „Lord Jim” Conrada i Joseph Conrad w krytyce // Przegląd Humanistyczny. – R. 54 (2010), nr 1, s. 71–79 

 

169. KOC Barbara: Rozważania o powieści Josepha Conrada pt. „Chance” // Przegląd Humanistyczny. – R. 53 (2009), nr 5/6, s. 135–142 

Dot. powieści „Los”.

 

170. KOŚCIŃSKI Piotr: Duża zmiana na lepsze // Rzeczpospolita. – 2010, nr 169, dod. Księga kresów wschodnich

M.in. nt. tworzonego muzeum J. Conrada w Berdyczowie, w budynku klasztoru bernardynów.

 

171. MALESSA-DROHOMIRECKA Monika: Czas opowieści : (Kraków, 2–7 listopada 2010) // Topos. – R. 17 (2010), nr 6, s. 185–186

Dot. Conrad Festival 2010 w Krakowie.

 

172. MASŁOŃ Krzysztof: Conradowskie indywiduum // Rzeczpospolita. – 2010, nr 289, dod. Bitwy i wyprawy morskie, nr 17

M.in. o morskim stażu J. Conrada (na podstawie książki Z. Najdera „Życie Josepha Conrada”).

 

173. MASŁOŃ Krzysztof: Najszczęśliwszym byłbym z ludzi // Rzeczpospolita. – 2010, nr 196, dod. Bitwy i wyprawy morskie, nr 31

Historia powstania w 1900 r. najsławniejszej powieści J. Conrada „Lord Jim”.

 

174. MASŁOŃ Krzysztof: Rekuza Konrada // Rzeczpospolita. – 2010, nr 129, dod. Bitwy i wyprawy morskie, nr 20

Omówienie książki zmarłego w 1984 r. Leszka Proroka (członka brytyjskiego Joseph Conrad Society) – „Smuga blasku” (Czytelnik, Warszawa 1982), nawiązującej do znanego utworu J. Conrada.

 

175. PACUKIEWICZ Marek: Antropologiczny sen Lorda Jima // Teksty Drugie. – 2010, nr 5, s. 185–199 

 

176. PACUKIEWICZ Marek: Conrad i Potocki : dwa rękopisy // Pamiętnik Literacki. – R. 101 (2010), z. 3, s. 5–22

Dot. „Gospody pod dwiema wiedźmami” i „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego. 

 

177. PACUKIEWICZ Marek: Kanibale w ogrodzie : ewolucjonizm i jego demitologizacja w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada // Świat i Słowo. – 2010, nr 1, s. 105–119

 

178. RAK Karolina: Wygnani z wyboru : Joseph Conrad i Edward Said / Karolina Rak, Aleksandra Wilczura // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 38, dod. Festiwal Conrada 2010, s. 6, 11

 

179. ROSIAK Dariusz: A jak Afryka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 300 (24–26.12), dod. Rzecz na Święta, s. 9, 15

Hasło J – poświęcone„Jądru ciemności”.

 

180. STAŃCZYK Tomasz: Berdyczów, Pułaski i Conrad // Rzeczpospolita. – 2010, nr 82  dod. Księga Kresów Wschodnich

M.in. nt. renowacji, sumptem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, klasztoru bernardynów w Berdyczowie, w którym przewidziano miejsce dla muzeum J. Conrada.

 

181. WILLE Lucyna: „Jądro ciemności” J. Conrada w świetle translacji kulturowej // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. – 2010, s. 153–161 

 

182. ZBYTEK Daniel S.: Aktualność dzieła Josepha Conrada // Res Humana. – R. 19 (2010), nr 2,  s. 14–17 

 

2011

 

183. BEDYŃSKI Tomasz:: Przegląd publikacji poświęconych Josephowi Conradowi w prasie polskiej w latach 2001–2006 // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 53–77

Toż w jęz. ang. pt. A survey of publications on Conrad in Polish press (2001–2006) / transl. Justyna Burzyńska, Irena Hansza // CON-texsts. – Nr 7 (2011), s. 39

 

184. CON-TEKSTY : Gdańskie pismo Conradowskie. – Nr 7 (2011), zespół red.: Joanna Konopacka, Marian Skomro, Andrzej Zgorzelski, Gdańsk 2011, s. 79

Zawiera: s. 7–8: [KONOPACKA Joanna] JK: Pożegnanie ; s. 11–25: KOKOT Joanna: Układy przestrzenne i gry asocjacyjne w „Lagunie” Josepha Conrada ; s. 26–34: ZGORZELSKI Andrzej: Esej o humorze Conrada ; s. 37–39: MODRZEWSKI Stanisław: Conrad w kręgu Zabierowskiego ; s. 40–42: SKUTNIK Tadeusz: Serdecznie tropami Josepha Conrada ; s. 43–45: ZGORZELSKI Andrzej: Jeszcze o nowelach Conrada ; s. 49–50: PACUKIEWICZ Marek: Działalność Polskiego Towarzystwa Conradowskiego w latach 2005–2009 ; s. 51–52: [ZGORZELSKI Andrzej] (az): O Conradzie w Gdańsku (2005–2009) ; s. 53–77: BEDYŃSKI Tomasz: Przegląd publikacji poświęconych Josephowi Conradowi w prasie polskiej w latach 2001–2006.

 

185. CON-TEXTS : The Conradian Journal (Gdańsk). –  No 7 (2011), Joanna Konopacka, Marian Skomro, Andrzej Zgorzelisk, Eds., Gdańsk 2011, 75 pp.

Wersja w jęz. ang. pisma CON-teksty (zob.).

Zawiera: s. 7–8: [KONOPACKA Joanna] JK: Andrzej Braun (1923–2008) ; s. 11–23: KOKOT Joanna: Space patterns and association games in Joseph Conrad’s “The Lagoon” / transl. Irena Hansz ; s. 24–30: ZGORZELSKI Andrzej: An essay on Conrad’s humour / transl. Justyna Burzyńska ; s. 33–35: MODRZEWSKI Stanisław: Conrad in Zabierowski’s universe / transl. I. Hansz ; s. 36–38: SKUTNIK Tadeusz: Step by step after Joseph Conrad / transl. J. Burzyńska ; s. 39–41: ZGORZELSKI Andrzej: Once more about Conrad’s short stories / transl. J. Burzyńska ; s. 45–46: PACUKIEWICZ Marek: The activity of Polish Joseph Conrad Society (2005–2009) ; s. 47–48: [ZGORZELSKI Andrzej] (az): Conrad in Gdańsk (2005–2009) ; s. 49–74: BEDYŃSKI Tomasz: A survey of publications on Conrad in Polish press (2001–2006) / transl. J. Burzyńska, I. Hansz.

 

186. HERNIK SPALIŃSKA Jagoda: „Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat...” // Teatr. – 2011, nr 12, s. 36–39 

Zawiera rec. przedstawienia: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni / wg Josepha Conrada [„Tajny agent”,  „W oczach Zachodu”]; reż. Jan Klata; Stary Teatr, Kraków. 

 

187. HORUBAŁA Andrzej: Conrad pyta nas o tożsamość // Uważam Rze. – 2011, nr 36 (10.10), s. 50–51

Zawiera rec. przedstawienia: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni / wg Josepha Conrada [„Tajny agent”,  „W oczach Zachodu”]; reż. Jan Klata; Stary Teatr, Kraków.

  

188. KOKOT Joanna: Układy przestrzenne i gry asocjacyjne w „Lagunie” Josepha Conrada // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 11–25

Toż w jęz. ang. pt. Space patterns and association games in Joseph Conrad’s “The Lagoon” / transl. Irena Hansz // CON-texts. – Nr 7 (2011), s. 11–23

 

189. [KONOPACKA Joanna] JK: Pożegnanie // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 7–8

Toż w jęz. ang. pt Andrzej Braun (1923–2008) / transl. Irena Hansz // CON-texsts. – Nr 7 (2011), s. 7–8

Dot. Andrzeja Brauna, pisarza i conradysty, długoletniego prezesa Polskiego Klubu Conradowskiego (PKC), redaktora Informacji PKC i CON-tekstów, gdzie zamieszczał przeglądy artykułów poświęconych Conradowi opublikowanych w prasie polskiej.

 

190. KOPKOWSKI Rafał: Joseph Conrad’s essays and letters in the light of postcolonial studies / transl. R.E. Pypłacz // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6  (2011), s. 23–41

 

191. KOŚCIELNIAK Marcin: Poczciwy terrorysta : Klata zmaga się z Conradem // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 41 (7.10), s. 42

Zawiera rec. przedstawienia: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni / wg Josepha Conrada [„Tajny agent”, „W oczach Zachodu”]; reż. Jan Klata; Stary Teatr, Kraków.

 

192. KURKIEWICZ Juliusz: Wybić to bydło! // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 237 (11.10), s. 12

Obraz zbrodni kolonializmu w Kongu w powieściach J. Conrada i M. Vargasa Llosy.

  

193. LEKTOR: Arcydzieło w nowej szacie // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 45 (4.11), s. 32

Zawiera rec. książki: Jądro ciemności / Joseph Conrad. – Kraków, 2011.

 

194. MODRZEWSKI Stanisław: Conrad w kręgu Zabierowskiego // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 37–39

Toż w jęz. ang. pt. Conrad in Zabierowski’s universe / transl. Irena Hansz // CON-texts. – Nr 7 (2011), s. 33–35

 

195. NADANA Katarzyna: Marynarz i bębny : o „Jądrze ciemności” Conrada // Bez dogmatu. – Nr 90 (2011), s. 25–28 

 

196.  PACUKIEWICZ Marek: Działalność Polskiego Towarzystwa Conradowskiego w latach 2005–2009 // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 49–50

Toż w jęz. ang. pt. The activity of Polish Joseph Conrad Society (2005–2009) // CON-texts. – Nr 7 (2011), s. 45–46

 

197. PACUKIEWICZ Marek: Review of „»Lord Jim« Conrada. Interpretacje” (Conrad’s „Lords Jim”. Interpretations by Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Kraków, Universitas, 2007, pp. 221) // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6  (2011), s. 73–75

 

198. PACUKIEWICZ Marek: An unwritten Tristes Tropiques Claude Lévi-Strauss and Joseph Conrad // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6  (2011), s. 43–56

 

199. SKOLIK Joanna: Lord Jim and Razumov – interpretations lost and found under Western eyes / transl. R.E. Pypłacz // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6  (2011), s. 7–22

 

200. SKOLIK Joanna: Review of A Historical Guide To Joseph Conrad by John G. Peters. – Oxford OUP, 2010, pp. 252 // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6 (2011), s.

69–71

 

201. SKUTNIK Tadeusz: Serdecznie tropami Josepha Conrada // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 40–42

Toż w jęz. ang. pt. Step by step after Joseph Conrad / transl. Justyna Burzyńska // CON-texts. – Nr 7 (2011), s. 36–38

 

202. TARGOŃ Joanna: Klata zrobił melodramat o terrorystach // Gazeta WyborczaKraków. – 2011, nr 230 (7.10), s. 6

Rec. przedstawienia: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni / wg Josepha Conrada [„Tajny agent”,  „W oczach Zachodu”]; reż. Jan Klata; Stary Teatr, Kraków.

 

203. WARODELL Johan: Twinning Rider Haggard’s Ayesha and Joseph Conrad’s Kurtz // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 6  (2011), s. 57–68

 

204. YEARBOOK of Conrad Studies. – Vol. 6 (2011), ed. Jolanta Dudek, Jagiellonian University Press, Cracow, 2011, s. 79

Zawiera: s. 7-22: SKOLIK Joanna: Lord Jim and Razumov – interpretations lost and fund under Western eyes / transl. R.E. Pypłacz ; s. 23-41: KOPKOWSKI Rafał: Joseph Conrad’s essays and letters in the light of postcolonial studies / transl. R.E Pypłacz ; s. 43–56: PACUKIEWICZ Marek: An unwritten “Tristes Tropiques” Claude Lévi-Strauss and Joseph Conrad ; s. 57–68: WARODELL Johan: Twinning rider Haggard’s Ayesha and Joseph Conrad’s Kurtz ; s. 69–71: SKOLIK Joanna: Review of A Historical Guide To Joseph Conrad by John G. Peters, Oxford OUP, 2010, pp. 252 ; s. 73–75: PACUKIEWICZ Marek: Review of „»Lord Jim« Conrada. Interpretacje” (Conrad’s „Lords Jim”. Interpretations by Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Kraków, Universitas, 2007, pp. 221) ; s. 77–78: ABSTRACTS ; s. 79: NOTES on Contributors.

 

205. ZGORZELSKI Andrzej: Esej o humorze Conrada // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 26–34

Toż w jęz. ang. pt. An essay on Conrad’s humour / transl. Justyna Burzyńska // CON-texsts. – Nr 7 (2011), s. 24–30

 

206. ZGORZELSKI Andrzej: Jeszcze o nowelach Conrada // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 43–45

Toż w jęz. ang. pt. Once more abort Conrad’s short stories / transl. Justyna Burzyńska // CON-texsts. – Nr 7 (2011), s. 39

 

207. [ZGORZELSKI Andrzej] (az): O Conradzie w Gdańsku (2005–2009) // CON-teksty. – Nr 7 (2011), s. 51–52

Toż w jęz. ang. pt. Conrad in Gdańsk (2005–2009) // CON-texsts. – Nr 7 (2011), s. 47–48

 

2012

 

208. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Pidgin English and Sailors’ Jargon in Polish translations of Joseph Conrad’s “Typhoon” // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 85–96

 

209. ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Review of: Stefan Zabierowski, W kręgu Conrada (Within Conrad’s Circle), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 210 // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 167–170

 

210. BIŃCZYK Olga: [Conrad a Polska - recenzja] // Kwartalnik Neofilologiczny. – R. 59, z. 1 (2012), z. 1, s. 115–118

Zawiera rec. książki: Conrad a Polska. – Lublin, 2011.

 

211. BRODSKY Stephen G.W.: Review of: Elmar Schenkel, Hans-Christian Trepte, eds., Zwischen Ost und West : Joseph Conrad in Europaischen Gesprach (Between East and West: Joseph Conrad in European conversation), Leipzig, Leipzig UP, 2010, Sociates Jablonoviana, Series, vol. 2, pp. 299 // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 171–174

 

212. DUDEK Jolanta: Miłosz and Conrad in the “Treatise on Morality” // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 125–158

 

213. FALBA Tomasz: Przygody Conrada żeglarza // Nasze Morze. – 2012, nr 2, s. 58–61

 

214. JARNIEWICZ Jerzy: ...i inne głosy // Literatura na Świecie. – 2012, nr 9/10, s. 420–430

„Jądro ciemności” – przekłady.

 

215. KLEMENTOWSKA Iza: Zawód przedpisarz // Bluszcz. – 2012, nr 5, s. 54–56

Dot. m.in. J. Conrada.

 

216. MAJEWSKI Sławomir: Jessie Konrad-Korzeniowska : rzecz o Józefie-tułaczu // Migotania. – 2012, nr 1, s. 11 

 

217. MURPHY Royse: Joseph Conrad’s illness narratives: evidence from the Collected Letters and the new diagnosis // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 113–124

 

218. NIESIOBĘDZKI Jerzy: Gombrowicz i egzorcyści // Migotania. – 2012, nr 1, s. 13–15

 

219. PACUKIEWICZ Marek: Cultural aspects of Josephs Conrad’s autobiography. On the digressive structure of Some Reminiscences // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 69–84

 

220. RECORDS Aaron: Achebe’s weakest link: an analisys // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 159–166

 

221. SCHREIBER Paweł: Tańce buntu // Didaskalia. – 2012, nr 108, s. 94–97

Zawiera rec. przedstawienia: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni / wg Josepha Conrada [„Tajny agent”, „W oczach Zachodu”]; reż. Jan Klata; Stary Teatr, Kraków.

 

222. VOGEL Daniel: Joseph Conrad in the light of postcolonialism // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 97–112

 

223. WOŹNIAK Monika: Joseph Conrad w Singapurze // Poznaj swój kraj. – 2012, nr 10/12, s. 24-30

 

224. YEARBOOK of Conrad Studies. – Vol. 7 (2012), ed. Jolanta Dudek, Jagiellonian University Press, Cracow, 2012, s. 175

Zawiera: s. 7–50: ZABIEROWSKI Stefan: Conrad’s Cracow ; s. 51–68: ZIEJKA Franciszek: Conrad’s Marseilles ; s. 69–84: PACUKIEWICZ Marek: Cultural aspects of Josephs Conrad’s autobiography. On the digressive structure of Some Reminiscences ; s. 85–96: ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Pidgen English and Sailors’ Jargon in Polish translations of Joseph Conrad’s “Typhoon” ; s. 97–112: VOGEL Daniel: Joseph Conrad in the light of postcolonialism ; s. 113–124: MURPHY Royse: Joseph Conrad’s illness narratives: evidence from the Collected Letters and the new diagnosis ; s. 125–158: DUDEK Jolanta: Miłosz and Conrad in the “Treatise on Morality” ; s. 159–166: RECORDS Aaron: Achebe’s weakest link: an analisys ; s. 167–170: ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Review of: Stefan Zabierowski, W kręgu Conrada (Within Conrad’s Circle), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 210 ; s. 171–174: BRODSKY Stephen G.W.: Review of: Elmar Schenkel, Hans-Christian Trepte, Eds, Zwischen Ost und West : Joseph Conrad in Europaischen Gesprach (Between East and West: Joseph Conrad in European conversation), Leipzig, Leipzig UP, 2010, Sociates Jablonoviana, Series, vol. 2, pp. 299 ; s. 175: NOTES on Contributors.

 

225. ZABIEROWSKI Stefan: Conrad’s Cracow // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 7–50

 

226. ZIEJKA Franciszek: Conrad’s Marseilles // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Vol. 7 (2012), s. 51–68

 

 

Oprac. Biblioteczny Ośrodek Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 6.06.2013 r.

 

 
PRZETARGI FAQ NEWSLETTER
STRONA POWSTAŁA Z INICJATYWY WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU,
ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
80-806 Gdańsk, Targ Rakowy 5/6, tel. 58 3014811 - 14, tel./fax. 58 3056621, wbp@wbpg.org.pl © Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Nasza strona używa cookies czyli po polsku cisteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.